Styret

Her er damene som sørger for en stø og sikker kurs for koret.

 

Leder

Bente Baltzersen

Tlf. 98458718

 

Nestleder

Grete Østgaard

Tlf. 91568243

 

Kasserer

Trine Lise Frantzen

 

Sekretær

Elisabeth Kjelstrup

 

Styremedlem

Bettina Karlsen

 

Vara

Helen Larsen

 

Vara

Liv Circhirillo