Skravlebøtta høsten 2012

Mel: Those were the days

Hvor ble tiden av da fine høstda’r

mørket tok og kveldene ble svart

Koret krevde skjerping – nye sanger

Tok oss inn i svenske sangerskatt

Det ble latin og tysk

Og engelsk, nytt på norsk

Om att og om att Anne-Mette slet

På Lindeberg med horn hun spilte nydelig

Og Oddbjørg allsang fikk oss med i kor

 

Mysen sangkor holdt sitt sangerstevne

Felleskoret fint, vårt eget bra

Inspirert av Anne-Mette sang vi

så fornøyd på hjemtur, vi var da

Men hun blir sliten av

så mye dameprat

Et kor som ikke klarer å ti still

Hvorfor skal sidemann

Alltid ha n’o an’t

Men så på Malmønbussen gikk skravla jamt

 

Komiteen har planer klar

Lisbeth kom til eget nærmiljø

Anne-Mette stemmeløs håndterte

Stille damers hviskende respons

Vi hadde timer lang

med terping sang for sang

Vi kjente at nå sitter det vel her

For julen den er nær

Tre uker er den der

Julekonserten vil vi skal bli svær

 

Med janitsjar, klaver og orgel til

sanger, salmer kjente kjære toner

Familie og venners oppmuntrende smil

En takk til styret vårt

med Bente gjør det stort

Elisabeth og Trine de står på

Nå er det York sin tur

En invasjon på lur

Vi har fått nye mål å ta fatt på!

Tra la la la la la vi har fått nye mål å ta fatt på!

 

iju